Privātā pirmsskolas izglītības iestāde

"First step"

  Ik dienu par mūsu labsajūtu gādā veselīgi ēdieni no SIA "Bērnu Virtuve" (Pusdienas, launags), plus sezonas auglīši, dārzeņi uzkodās.

   * Piedalāmies arī „Piens un augļi skolai" programmā.

  PPII "First step" darbojas 2 vecumu grupiņas, kuras mīļo un atsaucīgo audzinātāju, auklīšu pavadībā pavada savu raibo darba dieniņu. Mīlam darboties ar dabas materiāliem, spēlēties mūsu plašajā laukumiņā un izzināt lielo pasauli caur rotaļām, dejām un nodarbībām.

  PPII "First step" vecuma grupiņas:
       "Zvirbulēni" vecumā no 1,5 - 3 gadiņi;
       "Cīrulēni"   vecumā no 3 - 5 gadiņi.

  Bernudārza filiāles:
   * Kuršu iela 26a, Teika, LV-1006.
   * Ropažu iela 35a, Teika, LV-1006.

  Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "FIRST STEP" ir vieta, kuru bērni var saukt par savām Otrajām mājām. Šeit viņi pavada savu dienu mīļo un atsaucīgo skolotāju un auklīšu pavadībā.